Život firmy se neliší od života každého z nás. V každém okamžiku hledáme optimální cestu, jak využít příležitostí, které nás míjejí, jak se vyrovnat s nebezpečími, které na nás míří. To, co rozhoduje o tom, jak se firma vyrovná s vlivy vnějšího prostředí, leží uvnitř – v kapitálové síle, v materiálním vybavení a zaměstnancích, které to vše uvádějí život. V každé fázi života firmy – ať již rozvoji, nebo zeštíhlování – je nakonec rozhodujícím faktorem to, jak efektivně dokáže své vnitřní zdroje využít.

Malé firmy nemají dostatek prostředků ani vnitřní energie při svém rozvoji soustavně věnovat pozornost optimalizaci vnitřních procesů jak v rámci celé firmy, tak na jednotlivých úsecích. Poradenské firmy jim dokáží nabídnout komplexní řešení, návratnost do jejich investice však může být dlouhá a ne vždy v plném rozsahu uskutečnitelná. Najmutí zaměstnance do pracovního procesu zase příliš drahé a navíc s nebezpečím, že problematice firmy neporozumí a nebude umět věci zjistit, zanalyzovat a řešení srozumitelně vyložit potřebným řídícím pracovníkům.

Mohu na základě dlouholetých zkušenností na vedoucích pozicích v logistických a výrobních firmách nabídnout řešení, spočívající v návrhu na konkrétní změny v konkrétní oblasti činnosti firmy, pro:

–          Firmy, které mají problém se získáním a udržením zaměstnanců
–          Firmy s nedostatečnou spolehlivostí směrem k zákazníkům, případně s nevyužitým potenciálem růstu z důvodu interních kapacit
–          Firmy, jejichž procesy nekopírují růst z malé firmy na střední
–          Firmy, kde zaměstnanci sami poukazují na nefunkční procesy, nerovné komunikační toky, společnost to však nedokáže interně narovnat
–          Firmy, kde všichni dělají všechno a nikdo není za nic odpovědný
–          Firmy, kde si myslí, že dosáhly optimálního stavu procesů (avšak netuší, že zbývá odstranit 10% plýtvání každý rok )
–          Firmy, pro něž je neefektivní zaměstnat procesního manažera na plný úvazek