Dělat věci lépe

Když dva dělají totéž, není to totéž. Specializuji se na pochopitelné zavedení lean managementu do malých a středních společností. Setkání s praktickým provedením základních principů lean managementu vede v těchto společnostech ke skokovému zvýšení produkce a kvality na svěřených úsecích. Zavedené principy zavedu a vysvětlím tak, že mají dlouhodobou působnost na výkon společnosti.

Jako interim manager spolupracuji zejména s logistickými a výrobními společnostmi. Obvykle nastupuji v roli substituce vedoucího pracovníka. Na této pozici zjistím, navrhnu a provedu nezbytná opatření ke snížení chybovosti a zvýšení efektivity svěřeného úseku. Na závěr mise pomáhám při samotném výběru stálého pracovníka na tuto pozici, včetně jeho následného zapracování do nastavených procesů.